کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Linux -H- 1000MB -
1000 مگابایت هاستینگ
15 گیگابایت ترافیک ماهیانه
1000 عدد ساب دامین
1000 عدد آدرس ایمیل
7 عدد دیتابیس

Linux -J- 3000MB -
3000 مگابایت هاستینگ
20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
3000 عدد ساب دامین
3000 عدد آدرس ایمیل
15 عدد دیتابیس

Linux -K- 5000MB -
5000 مگابایت هاستینگ
25 گیگابایت ترافیک ماهیانه
5000 عدد ساب دامین
5000 عدد آدرس ایمیل
20 عدد دیتابیس

Linux -L- 10000MB -
10000 مگابایت هاستینگ
30 گیگابایت ترافیک ماهیانه
10000 عدد ساب دامین
10000 عدد آدرس ایمیل
25 عدد دیتابیس

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.226.243.36) وارد شده است.