سبد خرید

مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
Germany Server 1 (Intel Core i7 930 ) - Intel Core i7 930
24GB RAM
2x750 GB SATA
200Mbit Unmetered Transfer
1ip


Germany Server 2 (Intel Core i7-4770) - Intel Core i7-4770
32GB RAM
2x2000 SATA
200Mbit Unmetered Transfer
1ip


Germany Server 3 (Intel Core i7-3930) - Intel Core i7-3930
64GB
2x3000GB SATA
200Mbit Unmetered Transfer
1ip


USA Server 1(Dual Xeon 5150) - Dual Xeon 5150 - 4 Cores
8 GB RAM
2x250 GB SATA
100Mbit Unmetered Transfer
5 ip


USA Server 2(I5-2400 3.1Ghz ) - I5-2400 3.1Ghz Turbo
16 GB RAM
1000 GB SATA
100Mbit Unmetered Transfer
5 ip

USA Server 3(Dual Xeon 5639) - Dual Xeon 5639 - 12 Cores
48 GB RAM
2000 GB SATA
100Mbit Unmetered Transfer
5 ip

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.81.68.240) در سیستم ثبت خواهد شد.