سبد خرید

مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
پلن يك هاست جوملا-سرور ايران -
حجم: ۲۰۰ مگ
ترافیک: ۴ گیگ
پایگاه داده ۵ عدد
اد آن دامین : هیچ
پارک دامین: ۴ عدد
زیر دامنه: ۱۰ عدد
تعداد ایمیل: ۳۰ عدد

پلن دو هاست جوملا-سرور ايران -
حجم: ۵۰۰ مگ
ترافیک: ۸ گیگ
پایگاه داده ۷ عدد
اد آن دامین : ۱
پارک دامین: ۵ عدد
زیر دامنه: ۱۵ عدد
تعداد ایمیل: ۵۰ عدد

پلن سه هاست جوملا-سرور ايران -
حجم: ۱ گیگ
ترافیک: ۱۴ گیگ
پایگاه داده ۱۰ عدد
اد آن دامین : ۳ عدد
پارک دامین: ۱۰ عدد
زیر دامنه: ۲۰ عدد
تعداد ایمیل: ۱۰۰ عدد

پلن چهار هاست جوملا-سرور ايران -
حجم: ۲ گیگ
ترافیک: ۲۰ گیگ
پایگاه داده ۱۵ عدد
اد آن دامین : ۵ عدد
پارک دامین: ۲۰ عدد
زیر دامنه: نا محدود
تعداد ایمیل: نا محدود

پلن پنج هاست جوملا-سرور ايران -
حجم: ۳ گیگ
ترافیک: ۲۶ گیگ
پایگاه داده ۲۰ عدد
اد آن دامین : ۸ عدد
پارک دامین: نا محدود
زیر دامنه: نا محدود
تعداد ایمیل: نا محدود

پلن شش هاست جوملا-سرور ايران -
حجم: ۵ گیگ
ترافیک: ۳۵ گیگ
پایگاه داده ۲۴ عدد
اد آن دامین : ۱۳ عدد
پارک دامین: نا محدود
زیر دامنه: نا محدود
تعداد ایمیل: نا محدود

پلن هفت هاست جوملا-سرور ايران -
حجم: ۸ گیگ
ترافیک: ۴۲ گیگ
پایگاه داده نا محدود
اد آن دامین : ۱۷ عدد
پارک دامین: نا محدود
زیر دامنه: نا محدود
تعداد ایمیل: نا محدود

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.224.234.8) در سیستم ثبت خواهد شد.