سبد خرید

مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
wp-200MB -
200 MB Linux host
10 GB Traffic
200 emails
200 subdomains
unlimited parked domain

wp-500MB -
500 MB Linux host
20 GB Traffic
500 emails
500 subdomains
unlimited parked domain

wp-1000M -
1000 MB Linux host
30 GB Traffic
1000 emails
1000 subdomains
unlimited parked domain

wp-2000MB -
2000 MB Linux host
50 GB Traffic
2000 emails
2000 subdomains
unlimited parked domain

wp-5000MB -
5000 MB Linux host
100 GB Traffic
5000 emails
5000 subdomains
unlimited parked domain

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.81.68.240) در سیستم ثبت خواهد شد.