کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
1GB-A -
1000 مگابایت هاستینگ
50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
1000 عدد ساب دامین
1000 عدد آدرس ایمیل
5 عدد دیتابیس

3GB-B -
3000 مگابایت هاستینگ
100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
3000 عدد ساب دامین
3000 عدد آدرس ایمیل
10 عدد دیتابیس

5GB-C -
5000 مگابایت هاستینگ
150 گیگابایت ترافیک ماهیانه
5000 عدد ساب دامین
5000 عدد آدرس ایمیل
20 عدد دیتابیس

10GB-D -
10000 مگابایت هاستینگ
200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
10000 عدد ساب دامین
10000 عدد آدرس ایمیل
30 عدد دیتابیس

20GB-E -
20000 مگابایت هاستینگ
300 گیگابایت ترافیک ماهیانه
20000 عدد ساب دامین
20000 عدد آدرس ایمیل
38 عدد دیتابیس

50GB-F -
50000 مگابایت هاستینگ
350 گیگابایت ترافیک ماهیانه
50000 عدد ساب دامین
50000 عدد آدرس ایمیل
45 عدد دیتابیس

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.226.243.36) وارد شده است.