سبد خرید

مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
Windows -A- 50MB -
50 مگابایت هاستینگ
2 گیگابایت ترافیک ماهیانه
5 عدد ساب دامین
5 عدد آدرس ایمیل


Windows -B- 100MB -
100 مگابایت هاستینگ
4 گیگابایت ترافیک ماهیانه
20 عدد ساب دامین
20 عدد آدرس ایمیل


Windows -C- 200MB -
200 مگابایت هاستینگ
6 گیگابایت ترافیک ماهیانه
50 عدد ساب دامین
50 عدد آدرس ایمیل


Windows -D- 500MB -
500 مگابایت هاستینگ
10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
100 عدد ساب دامین
100 عدد آدرس ایمیل

Windows -E- 1000MB -
1000 مگابایت هاستینگ
14 گیگابایت ترافیک ماهیانه
200 عدد ساب دامین
200 عدد آدرس ایمیل


Windows -F- 5000MB -
5000 مگابایت هاستینگ
20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
200 عدد ساب دامین
200 عدد آدرس ایمیل


Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.224.234.8) در سیستم ثبت خواهد شد.