سبد خرید

مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
Reseller -A- 1000MB -
1000 مگابایت هاستینگ
30 گیگابایت ترافیک ماهیانه
10 سایت قابل ایجاد
نیم سرور اختصاصی
ایمیل نامحدود
ساب دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
کنترل پنل قابل انتخاب از : cPanel یا DirectAdmin

Reseller -B- 3000MB -
3000 مگابایت هاستینگ
50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
50 سایت قابل ایجاد
نیم سرور اختصاصی
ایمیل نامحدود
ساب دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
کنترل پنل قابل انتخاب از : cPanel یا DirectAdmin

Reseller -C- 5000MB -
5000 مگابایت هاستینگ
100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
100 سایت قابل ایجاد
نیم سرور اختصاصی
ایمیل نامحدود
ساب دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
کنترل پنل قابل انتخاب از : cPanel یا DirectAdmin

Reseller -D- 10000MB -
10000 مگابایت هاستینگ
200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
200 سایت قابل ایجاد
نیم سرور اختصاصی
ایمیل نامحدود
ساب دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
کنترل پنل قابل انتخاب از : cPanel یا DirectAdmin

Reseller -D- 20000MB -

Reseller -D- 50000MB -

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.224.234.8) در سیستم ثبت خواهد شد.