سبد خرید

مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
VPS -1 -
RAM: 256MB
HDD: 10GB
Traffic: 100GB
IP: 1
Uplink Port: 1000mbps
Platform: OpenVZ
OS: CentOS, Fedora
rDNS: Yes
Setup: Free

VPS -2 -
RAM: 512MB
HDD: 20GB
Traffic: 200GB
IP: 1
Uplink Port: 1000mbps
Platform: OpenVZ
OS: CentOS, Fedora
rDNS: Yes
Setup: Free

VPS -3 -
RAM: 1024MB
HDD: 40GB
Traffic: 400GB
IP: 1
Uplink Port: 1000mbps
Platform: OpenVZ
OS: CentOS, Fedora
rDNS: Yes
Setup: Free

VPS -4 -
RAM: 1024MB
HDD: 40GB
Traffic: 400GB
IP: 2
Uplink Port: 100mbps
Platform: OpenVZ
OS: CentOS, Fedora
rDNS: Yes
Setup: Free

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.224.234.8) در سیستم ثبت خواهد شد.