سبد خرید

مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
Iran-Parsonline-Dedicated -1 -
Intel Xeon E3-1220
RAM: 8GB
HDD:500GB
300GB/Month/BW
1 IP Addresses
Datacenter: Asiatech - Iran
Setup: Free

Iran-Parsonline-Dedicated -2 -
Intel Xeon E3-1220
RAM: 12GB
HDD: 1000GB
500GB/Month/BW
1 IP Addresses
Datacenter: Asiatech - Iran
Setup: Free

Iran-Parsonline-Dedicated -3 -
Intel Xeon E3-1220
RAM: 32GB
HDD: 2TB SATA
1000GB Traffic
2 IP Addresses
Datacenter:Asiatech
Setup: Free

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.224.234.8) در سیستم ثبت خواهد شد.