سرور مجازی ابری آلمان

CX-11
 • 1vCPU پردازنده
 • 2GB حافظه (RAM)
 • 20GB NVMe فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهیانه
 • 1 تعداد آی پی
 • Hetzner دیتاسنتر ابری
CX-21
 • 2vCPU پردازنده
 • 4GB حافظه (RAM)
 • 40GB NVMe فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهیانه
 • 1 تعداد آی پی
 • Hetzner دیتاسنتر ابری
CX-31
 • 2vCPU پردازنده
 • 8GB حافظه (RAM)
 • 80GB NVMe فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهیانه
 • 1 تعداد آی پی
 • Hetzner دیتاسنتر ابری
CX-41
 • 4vCPU پردازنده
 • 16GB حافظه (RAM)
 • 160GB NVMe فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهیانه
 • 1 تعداد آی پی
 • Hetzner دیتاسنتر ابری
CX-51
 • 8vCPU پردازنده
 • 32GB حافظه (RAM)
 • 240GB NVMe فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهیانه
 • 1 تعداد آی پی
 • Hetzner دیتاسنتر ابری