ریسلر لينوكس ایران

iran reseller - 5GB
 • 5 گیگابایت میزان فضا
 • 40 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 30 تعداد سایت میزبانی
 • SSD نوع دیسک ذخیره ساز
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • دارد بک آپ گیری اتوماتیک
 • دارد انتقال رایگان سایت
 • Cpanelx کنترل پنل
iran reseller - 10GB
 • 10 گیگابایت میزان فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 60 تعداد سایت میزبانی
 • SSD نوع دیسک ذخیره ساز
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • دارد بک آپ گیری اتوماتیک
 • دارد انتقال رایگان سایت
 • Cpanelx کنترل پنل
iran reseller - 20GB
 • 20 گیگابایت میزان فضا
 • 150 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 100 تعداد سایت میزبانی
 • SSD نوع دیسک ذخیره ساز
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • دارد بک آپ گیری اتوماتیک
 • دارد انتقال رایگان سایت
 • Cpanelx کنترل پنل
iran reseller - 50GB
 • 50 گیگابایت میزان فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 150 تعداد سایت میزبانی
 • SSD نوع دیسک ذخیره ساز
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • دارد بک آپ گیری اتوماتیک
 • دارد انتقال رایگان سایت
 • Cpanelx کنترل پنل