سرور مجازی میکروتیک

M1
 • 6 GB فضای ذخیره سازی
 • 512 Mb پهنای باند
 • Core پردازنده1
 • 512 MB رم
 • 40 GB ترافیک
 • تا 3 روز تحویل
M2
 • 6 GB فضای ذخیره سازی
 • 1 Gb پهنای باند
 • Core پردازنده1
 • 512 MB رم
 • 200 GB ترافیک
 • تا 3 روز تحویل
M3
 • 6 GB فضای ذخیره سازی
 • 4 Gb پهنای باند
 • Core پردازنده2
 • 1GB رم
 • 600GB ترافیک
 • تا 3 روز تحویل