مدیریت سرور

مدیریت یک سرور لینوکس داخل شبکه کیمیاهاست

مدیریت سرورهای لینوکس شامل
ریلود سیستم عامل
تنظیم فایروال و قوانین امنیتی
نگهداری میل سرور دیتابیس
کانفیگ کنترل پنل های سی پنل /دایرکت ادمین
مانیتورینگ 24ساعته سرور

مدیریت یک سرور لینوکس خارج از شبکه کیمیاهاست

مدیریت سرورهای لینوکس شامل
ریلود سیستم عامل
تنظیم فایروال و قوانین امنیتی
نگهداری میل سرور دیتابیس
کانفیگ کنترل پنل های سی پنل /دایرکت ادمین
مانیتورینگ 24ساعته سرور