اجاره فضای سرور - Co-Location

اجاره یک یونیت فضای نگهداری سرور در تهران

اجاره فضای یک یونیت سرور
یک آمپر برق
1TB Traffic
1 ip address