سرور مجازی آلمان

VPS-EU-2
 • 2vCPU پردازنده
 • 2GB حافظه (RAM)
 • 40GB NVMe فضای دیسک
 • 1TB ترافیک ماهیانه
 • 1 تعداد آی پی
 • Hetzner دیتاسنتر ابری
VPS-EU-3
 • 3vCPU پردازنده
 • 4GB حافظه (RAM)
 • 80GB NVMe فضای دیسک
 • 2TB ترافیک ماهیانه
 • 1 تعداد آی پی
 • Hetzner دیتاسنتر ابری
VPS-EU-4
 • 4vCPU پردازنده
 • 8GB حافظه (RAM)
 • 120GB NVMe فضای دیسک
 • 5TB ترافیک ماهیانه
 • 1 تعداد آی پی
 • Hetzner دیتاسنتر ابری
VPS-EU-5
 • 8vCPU پردازنده
 • 32GB حافظه (RAM)
 • 240GB NVMe فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهیانه
 • 1 تعداد آی پی
 • Hetzner دیتاسنتر ابری