ریسلر لینوکس آلمان

RE-5G
 • 5 گیگابایت میزان فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 30 تعداد سایت میزبانی
 • NVMe/SSD نوع دیسک ذخیره ساز
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • دارد بک آپ گیری اتوماتیک
 • دارد انتقال رایگان سایت
 • Cpanelx کنترل پنل
RE-10G
 • 10 گیگابایت میزان فضا
 • 400 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 60 تعداد سایت میزبانی
 • NVMe/SSD نوع دیسک ذخیره ساز
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • دارد بک آپ گیری اتوماتیک
 • دارد انتقال رایگان سایت
 • Cpanelx کنترل پنل
Reseller -D- 20000MB
 • 20 گیگابایت میزان فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 80 تعداد سایت میزبانی
 • NVMe/SSD نوع دیسک ذخیره ساز
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • دارد بک آپ گیری اتوماتیک
 • دارد انتقال رایگان سایت
 • Cpanelx کنترل پنل
Reseller -D- 50000MB
 • 50 گیگابایت میزان فضا
 • 1500 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 100 تعداد سایت میزبانی
 • NVMe/SSD نوع دیسک ذخیره ساز
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • دارد بک آپ گیری اتوماتیک
 • دارد انتقال رایگان سایت
 • Cpanelx کنترل پنل