هاست لینوکس حرفه‌ای ایران

PHI-1G
 • 1 گیگابایت میزان فضا
 • 30 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامنه
PHI-3G
 • 3 گیگابایت میزان فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامنه
PHI-5G
 • 5 گیگابایت میزان فضا
 • 75 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامنه
PHI-10G
 • 10 گیگابایت میزان فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود پارک دامنه
PHI-20G
 • 20 گیگابایت میزان فضا
 • 140 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • 100 پارک دامنه
PHI-50G
 • 50 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پست الکترونیک
 • نامحدود ساب دومین
 • 100 پارک دامنه