سرور مجازی ایران - اقتصادی

VPS-IR-2
 • 30 گیگابایت میزان فضا
 • 2 گیگابایت میزان حافظه(RAM)
 • 2 هسته پردازنده
 • 80 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • SSD نوع دیسک
 • به انتخاب شما سیستم عامل
 • 1 تعداد آی پی
 • تهران دیتاسنتر
 • 1 تا 3 روز کاری تحویل
VPS-IR-3
 • 50 گیگابایت میزان فضا
 • 4 گیگابایت میزان حافظه(RAM)
 • 2 هسته پردازنده
 • 120 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • SSD نوع دیسک
 • به انتخاب شما سیستم عامل
 • 1 تعداد آی پی
 • ایران/زیرساخت دیتاسنتر
 • 1 تا 3 روز کاری تحویل
سرور مجازی ایران - VPS-IR-10
 • 20 گیگابایت میزان فضا
 • 1 گیگابایت میزان حافظه(RAM)
 • 1 هسته پردازنده
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • SSD نوع دیسک
 • به انتخاب شما سیستم عامل
 • 1 تعداد آی پی
 • تهران دیتاسنتر
 • دارد تحویل فوری
 • رایگان هزینه راه اندازی
VPS-IR-4
 • 100 گیگابایت میزان فضا
 • 8 گیگابایت میزان حافظه(RAM)
 • 4 هسته پردازنده
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • SSD نوع دیسک
 • به انتخاب شما سیستم عامل
 • 1 تعداد آی پی
 • ایران/زیرساخت دیتاسنتر
 • 1 تا 3 روز کاری تحویل
VPS-IR-5
 • 150 گیگابایت میزان فضا
 • 16 گیگابایت میزان حافظه(RAM)
 • 4 هسته پردازنده
 • نا محدود ترافیک ماهیانه
 • SSD نوع دیسک
 • به انتخاب شما سیستم عامل
 • 1 تعداد آی پی
 • ایران/زیرساخت دیتاسنتر
 • 1 تا 3 روز کاری تحویل